Når har man behov for en studierådgiver?

Ring nå 920 79 998 eller send inn kontaktskjema nederst på siden. Gratis konsultasjon! Vi tilbyr også konsultasjon over telefon dersom du bor utenbys.

Studierådgiver

 

I dag finnes det ingen begrensninger på hva du kan studere. Et bredt og variert studietilbud er vel så bra, men hva skjer når det blir for mange å velge mellom?

 

Selv om studietilbudet er bredt og allsidig, er det ikke dermed sagt at man kan studerer alle studier. Mange unge studenter må velge et studie på bekostning av andre. Dette er et dilemma som skaper stor usikkerhet hos studenten. Store valg, med like store konsekvenser er aldri lett, spesielt ikke når man er ung. Uten livserfaring og med knapp kjennskap til sine egne egenskaper, blir mange valg skjebnesvangre for mange unge mennesker, hvert eneste skoleår.

 

Få råd hos en studierådgiver

Vi i Smart Karriere har i mange år vært klar over at dette forekommer i altfor mange tilfeller. Like lenge har vi også kunne tilby vår kompetanse som studierådgiver for ungdommer som er usikre på hva deres egenskaper egner seg best til.

 

Vi hjelper deg med å bli bedre kjent med deg selv og hvilke kvaliteter du bør videreutvikle. På den måten blir ofte valget enklere å ta når man står plantet midt oppi et stort og skremmende valg.

 

Ved hjelp av vårt spesialutviklede veiledningsprogram vil vi dannet et tydelig bilde av hvilket studie som passer deg!

 

Innhold i vårt veiledningsprogram:

  • Kartlegging av din bakgrunn, personlighet, interesser, verdier og evner.
  • Skriftlig rapport med analyse av din profil
  • Konkrete forslag til utdanning og brosjyremateriell som matcher de valgene som er relevante.
  • Informasjonsmateriell om skoler og utdanninger.

 

Veiledning med studierådgiver går over to møter.

Dersom du ønsker enkle veiledningstimer med en studierådgiver, kan du også ta kontakt med oss. Vi som studierådgiver ønsker å komme i kontakt med deg som er usikker på hvilket studie som passer deg best.

 

Be om konsultasjon