Rådgiver i utdanning

Ring nå 920 79 998 eller send inn kontaktskjema nederst på siden. Gratis konsultasjon! Vi tilbyr også konsultasjon over telefon dersom du bor utenbys.

Rådgiver i utdanning

 

Velger du Smart Karriere som rådgiver i utdanning vil vi hjelpe deg til å finne fram til din egen unike kjerne til motivasjon. Vårt veiledningsprogram for ungdom går over to møter der vi først vil foreta en grundig kartlegging av din personlige bakgrunn, personlighet, interesser, verdier og evner. Neste skritt mot riktig utdanning består av at din rådgiver lager en skriftlig analyse av kartleggingen, en såkalt profil.

 

Heretter vil du få konkrete forslag på valgmuligheter, samt at du får brosjyremateriell og informasjon om de valgene som er relevante for deg. Ønsker du bare en enkelt veiledningstime, tilbyr vi også dette, men uten den brede kartleggingen som for mange blir det avgjørende når man skal ta stilling til framtid og utdannelse.

 

Det har aldri vært flere tilbud for unge som ønsker en utdanning, og uten en rådgiver kan det være vanskelig å finne ut hva man liker, hva man er flink til og hva ens personlige kvaliteter er. På denne måten øker vi mulighetene for at du starter på en karriere du vil trives i.

 

Karriereveiledning

Er du voksen og har havnet på feil hylle i arbeidslivet, kan vår rådgiver hjelpe deg med utdanning og karriereveiledning. Vi har også program for deg som har drevet med idrett hele livet, og nå behøver å finne en ny karriere. Dersom du er ung og lei av skolen har vi et skreddersydd program som heter FROG online identity. Dette er et selvledelsesprogram med identitetstrening for ungdom som er lei av skole og ønsker å droppe ut.

 

Våre veiledere har lang erfaring og et bredt kontaktnett i mange forskjellige bransjer. I dag dekker vi store deler av landet, og er i ferd med å bli landsdekkende

Finn din veileder

Dette sier våre kunder om oss etter å ha benyttet seg å vår studieveiledning:

”Få bekreftet egne tanker og se nye sider ved meg selv. Det var en positiv opplevelse.”

”Systematisk kartlegging som satte fokus på sider av meg selv som jeg ikke hadde forbundet med yrkesvalg.”

”Viktig for meg å ha en nøytral person å snakke med i den endringsprosessen jeg var inne i.”

”Jeg fikk vite om muligheter jeg ikke hadde tenkt på.”

”Veiledningsopplegget ga meg motivasjon til å starte studier.”

”Likte de varierte test-oppgavene som dekket ulike sider ved min person.”

”Jeg synes at både opplegget og oppfølgingen var meget bra.”

”Det var godt å bli møtt som et helt menneske, nøkkelen for meg lå i det. Først da var jeg åpen til å fortelle og lytte.»

”Jeg følte at veilederen trodde på meg, følte at hun så muligheter som ikke jeg hadde sett.”

”Studie veiledning med personlig og kunnskapsbasert tilbakemelding.”

”Følte meg tatt 100 {59f5280739986e784e5adb1bf92a4a84cabe8f264c640ba40a517882d6778a39} på alvor både i det som er positive sider og i de sidene som avdekket savn, mangler og hull. Følte meg alltid trygg.”