Skolevalg videregående

Ring nå 920 79 998 eller send inn kontaktskjema nederst på siden. Gratis konsultasjon! Vi tilbyr også konsultasjon over telefon dersom du bor utenbys.

Skolevalg videregående

Ungdom som skal velge videregående skole

 

Veiledningsprogram:

Veiledningsprogram | PERSONLIG VEILEDNING | GRUPPEVEILEDNING

Vårt mål med veiledningen er å finne frem til hvilke videregående-retninger som passer til din personlighet, dine interesser, evner og verdier, slik at du lykkes og trives på skolen.

 

Innhold i programmet:

  • Kartlegging av din skolebakgrunn, personlighet, interesser og verdier.
  • Forslag til skole og utdanning som kan passe for deg.
  • Hjelp til å finne relevant informasjon om skolevalg.

 

Til denne prosessen setter vi av ca fire timer veiledning over to veiledningsseanser. I det første møtet anbefaler vi at ungdommen møter selv uten foresatte, mens i det andre møtet er foresatte velkomne med.

 


 

Gruppeveiledning

VEILEDNINGSPROGRAM | PERSONLIG VEILEDNING | Gruppeveiledning

 

Her jobber vi i fellesskap med kartlegging av individuelle styrker, interesse, verdier og mestringsområder.  I denne prosessen kommer vi frem til studieområder som kan passe den enkeltes profil. Vi viser gode verktøy som vil styrke den enkeltes valgkompetanse.

 

Vi anbefaler at dere er tre til fem personer som kommer sammen. Vi setter av ca tre timer til denne veiledningsprosessen.

 

Er dere flere som sammen ønsker hjelp til studievalg, så tilbyr vi gruppeveiledning.

 


 

Enkelttime veiledning

VEILEDNINGSPROGRAM | PERSONLIG VEILEDNING | GRUPPEVEILEDNING 

Det er mulig å bestille en enkelttime veiledning dersom du har spørsmål knyttet til jobb og utdanning.

 

Ta kontakt med veileder ved nærmeste kontor for å bestille konsultasjon

Finn din veileder

Dette sier våre kunder om oss etter å ha benyttet seg å vår studieveiledning:

”Få bekreftet egne tanker og se nye sider ved meg selv. Det var en positiv opplevelse.”

”Systematisk kartlegging som satte fokus på sider av meg selv som jeg ikke hadde forbundet med yrkesvalg.”

”Viktig for meg å ha en nøytral person å snakke med i den endringsprosessen jeg var inne i.”

”Jeg fikk vite om muligheter jeg ikke hadde tenkt på.”

”Veiledningsopplegget ga meg motivasjon til å starte studier.”

”Likte de varierte test-oppgavene som dekket ulike sider ved min person.”

”Jeg synes at både opplegget og oppfølgingen var meget bra.”

”Det var godt å bli møtt som et helt menneske, nøkkelen for meg lå i det. Først da var jeg åpen til å fortelle og lytte.»

”Jeg følte at veilederen trodde på meg, følte at hun så muligheter som ikke jeg hadde sett.”

”Studie veiledning med personlig og kunnskapsbasert tilbakemelding.”

”Følte meg tatt 100% på alvor både i det som er positive sider og i de sidene som avdekket savn, mangler og hull. Følte meg alltid trygg.”