Karriereveiledning nyutdannet

Ring nå 920 79 998 eller send inn kontaktskjema nederst på siden. Gratis konsultasjon! Vi tilbyr også konsultasjon over telefon dersom du bor utenbys.

KARRIEREVEILEDNING NYUTDANNET

VI HJELPER DEG Å FINNE RETT YRKE UT I FRA DIN UTDANNING, DINE INTERESSER OG STYRKER!

VEILEDNINGSPROGRAM | ENKELTTIME

 

I denne veiledningen inngår kartlegging av interesser, verdier, personlighet og bakgrunn.

 

Vi har fokus på egen bevisstgjøring samt tydeliggjøring av din kompetanse og hva du kan bruke denne til. I samarbeid med deg vil vi søke å finne relevante arbeidsområder og eventuelt forslag til mer utdanning. Vi girogså generelle råd om CV og søknadsprosess.

 

Til denne prosessen setter vi av ca fire timer veiledning over to veiledningsseanser.

 

Ønsker du mer inngående veiledning og hjelp til søknadsprosessen og eventuelt intervjutrening, så vil dette kunne gjennomføres som en egen modul.

 


 

VEILEDNINGSPROGRAM | ENKELTTIME

 

Det er mulig å bestille en enkelttime veiledning dersom du har spørsmål knyttet til jobb og utdanning.

 

TA KONTAKT FOR Å BESTILLE KONSULTASJON

Bestill konsultasjon

Dette sier våre kunder om oss etter å ha benyttet seg å vår studieveiledning:

”Få bekreftet egne tanker og se nye sider ved meg selv. Det var en positiv opplevelse.”

”Systematisk kartlegging som satte fokus på sider av meg selv som jeg ikke hadde forbundet med yrkesvalg.”

”Viktig for meg å ha en nøytral person å snakke med i den endringsprosessen jeg var inne i.”

”Jeg fikk vite om muligheter jeg ikke hadde tenkt på.”

”Veiledningsopplegget ga meg motivasjon til å starte studier.”

”Likte de varierte test-oppgavene som dekket ulike sider ved min person.”

”Jeg synes at både opplegget og oppfølgingen var meget bra.”

”Det var godt å bli møtt som et helt menneske, nøkkelen for meg lå i det. Først da var jeg åpen til å fortelle og lytte.»

”Jeg følte at veilederen trodde på meg, følte at hun så muligheter som ikke jeg hadde sett.”

”Studie veiledning med personlig og kunnskapsbasert tilbakemelding.”

”Følte meg tatt 100% på alvor både i det som er positive sider og i de sidene som avdekket savn, mangler og hull. Følte meg alltid trygg.”