Silje B. Sollli

Silje B. Solli

Silje er Daglig leder i Smart Karriere samt ansvarlig for Bærums kontoret. Her veileder hun ungdom og voksne. Hun har profesjonsutdanning i Pedagogikk, cand.ed, med tilleggsutdanning innen karriereveiledning og coaching fra NTNU og BI. Silje har mange års erfaring med karriereveiledning, coaching og livsveiledning, samt kartlegging og rekruttering av både ungdom og voksne med fokus på studier, jobb og karriere i sin helhet. Hun har hatt prosjektansvar for utvikling og gjennomføring av kurs innenfor temaer som jobbsøk, motivasjon og mestring. Hun har også erfaring med studie- og karriereveiledning på videregående skole. Som veileder er Silje genuint engasjert, positiv og nysgjerrig.

 


Kontaktinformasjon:
E-post: silje.solli@smartkarriere.no

Telefon: 930 27 847