Studievalg høyere utdanning

Ring nå 920 79 998 eller send inn kontaktskjema nederst på siden. Gratis konsultasjon! Vi tilbyr også konsultasjon over telefon dersom du bor utenbys.

STUDIEVALG HØYERE UTDANNING

VELG RETT UTDANNING OG YRKE UT I FRA DEN DU ER!

VEILEDNINGSPROGRAMMET | ENKELT TIME

 

Vi vil hjelpe deg til å komme i kontakt med dine styrker! Vårt mål med studieveiledningen er å finne frem til utdanninger og type jobber som passer til din personlighet, dine interesser, evner og verdier, slik at du lykkes og trives i jobb og utdanning.

 

Innhold i programmet:

  • Kartlegging av din bakgrunn, personlighet, interesser, verdier og evner.
  • Skriftlig rapport med analyse av din profil
  • Forslag til utdanning og brosjyremateriell som matcher de valgene som er relevante.
  • Informasjonsmateriell om skoler og utdanninger.

 

Til denne prosessen setter vi av ca fire timer veiledning over to veiledningsseanser. I veiledningsprogrammet inngår også skriftlig rapport og mulighet for oppfølging via epost og telefon.

 


VEILEDNINGSPROGRAMMET | ENKELT TIME

 

Det er mulig å bestille en enkelttime veiledning dersom du har spørsmål knyttet til jobb og utdanning.

 

TA KONTAKT FOR Å BESTILLE KONSULTASJON

Bestill konsultasjon

Dette sier våre kunder om oss etter å ha benyttet seg å vår studieveiledning:

”Få bekreftet egne tanker og se nye sider ved meg selv. Det var en positiv opplevelse.”

”Systematisk kartlegging som satte fokus på sider av meg selv som jeg ikke hadde forbundet med yrkesvalg.”

”Viktig for meg å ha en nøytral person å snakke med i den endringsprosessen jeg var inne i.”

”Jeg fikk vite om muligheter jeg ikke hadde tenkt på.”

”Veiledningsopplegget ga meg motivasjon til å starte studier.”

”Likte de varierte test-oppgavene som dekket ulike sider ved min person.”

”Jeg synes at både opplegget og oppfølgingen var meget bra.”

”Det var godt å bli møtt som et helt menneske, nøkkelen for meg lå i det. Først da var jeg åpen til å fortelle og lytte.»

”Jeg følte at veilederen trodde på meg, følte at hun så muligheter som ikke jeg hadde sett.”

”Studie veiledning med personlig og kunnskapsbasert tilbakemelding.”

”Følte meg tatt 100% på alvor både i det som er positive sider og i de sidene som avdekket savn, mangler og hull. Følte meg alltid trygg.”